Close

Stránky boli aktualizované 9.11.2022

Aktuality

Oznam pre členov SRZ

Okrem termínov brigád uvedených v našich informáciách MsO SRZ Bratislava II sa organizuje brigáda v súčinnosti s obcou Ivanka pri Dunaji.

 

Plánuje sa na sobotu 12.03.2022 od 8.hod.

 

Pravidelne sa zúčastňujeme tejto akcie. Konkrétne máme na starosti priestor v okolí štrkoviska Ivanka pri Dunaji a štrkoviska Dunajek. Oslovujeme týmto členov našej organizácie s možnosťou odpracovania brigády aj v tomto mimoriadnom termíne v Ivanke pri Dunaji.

 

Informácie na tel.č. 0903246141

Podmienky konania RČSCh

Riadna členská schôdza

 

SRZ ObO Prievoz 24. februára 2022

 

sa uskutoční za dodržania týchto podmienok:

Podmienky konania RČSCh

Riadne členské schôdze

 

SRZ ObO Trnávka 11. februára 2022

SRZ ObO Podunajské Biskupice 14.februára 2022

 

sa uskutočnia za dodržania týchto podmienok:

Pozvánka na členskú schôdzu

Obvodná organizácia SRZ Prievoz Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná

 

24. februára 2022 o 18:30 hodine

 

v DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Program rokovania:

– Zahájenie

– Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej

– Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze ObO Prievoz

– Správa o činnosti za r. 2021

– Plán práce na r. 2022

– Diskusia

– Správa mandátovej komisie

– Voľba členov výboru a delegátov na MK

– Správa volebnej komisie

– Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).

Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konaním.

.

Podmienky konania RČSCh Ivanka pri Dunaji

Konanie Riadnej členskej schôdze SRZ ObO Ivanka pri Dunaji, ktorá sa koná 28. januára 2022 o 18:30 hodine  sa uskutoční za dodržania týchto podmienok:

Pozvánky na členské schôdze

Pozvánka

 

na riadnu členskú schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Trnávka, ktorá sa koná

 

11. februára o 18:00 hodine

 

v ZŠ Vrútocká 58, Bratislava, Šk jedáleň, vchod Vietnamská

Pozvánka

 

riadnu členskú schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Podunajské Biskupice, ktorá sa koná

 

14. februára o 18:00 hodine

 

v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Program obidvoch rokovaní:
1. Zahájenie
2. Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej
3. Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze
4. Správa o činnosti za r. 2021
5. Plán práce na r. 2022
6. Diskusia
7. Správa mandátovej komisie
8. Voľba členov výboru a delegátov na MK
9. Správa volebnej komisie
10. Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).
Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konananím.