Close

Stránky boli aktualizované 15.10.2021

Aktuality

Zarybnenie jeseterom Malý Dunaj č.6

Občianske združenie THINK GREEN SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečilo násadu jesetera malého, ktorú za účasti zástupcu našej organizácie vypustilo do rybárskeho revíru Malý Dunaj č.6. (viď foto).

 

Za zabezpečenie násady a jej vypustenie do našou organizáciou obhospodarovaného revíru ďakujeme!

 

Zarybnenie prebehlo 16.4.2021, celkový počet jesetera bol 230ks.

Oznam predaj lístkov na preteky

Predaj lístkov na rybárske preteky na našich revíroch v r. 2021 je zrušený.

 

Rybárske preteky zatiaľ nerušíme, ale všetko bude závisieť od pandemickej situácie a aktuálnych uvoľnení, ktoré dopredu nevieme predpokladať.

 

O zmene rozhodnutia budeme informovať.

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam zrušenie brigád

Z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení ruší sa konanie brigád

 

– ZELENÁ VODA – 10.4.2021

– IVANKA PRI DUNAJI – Štrkovka – 10.4.2021

– ZLATÉ PIESKY – 17.4.2021

 

Bližšie informácie k brigáde v Ivánke pri Dunaji na tel. Čísle 0903 246 141.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam členské poplatky na r.2021

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava II., ktorí nestihli zaplatiť členský poplatok za r. 2021

v stanovenom termíne, t.j. do konca marca (Stanovy SRZ, § 6, ods. 2., písm. A/), že lehota bola predĺžená do 31.5.2021 (Stanovy SRZ, § 10, ods. 1, písm. C/).

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam informácie pre členov

Odovzdávanie VYPLNENÝCH úlovkových lístkov ako aj predaj povolení bude od decembra 2020 až do odvolania prebiehať z dvora cez zadné okná kancelária SRZ BA II. (zadný vchod Trenčianska 30  od mosta APOLLO).Vchod aj okná budú označené ceduľkami SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVäZ.

 

VYPLNENÉ úlovkové lístky môžete posielať aj poštou!!!

 

Zároveň žiadame členov aby dodržiavali dvojmetrový odstup a ohorky z cigariet dávali len do pripravených popolníkov.

 

Nových členov budeme prijímať od 18.1.2021. Všetky informácie sú uvedené na letáku ,,Informácie pre členov na rok 2021“.

Oznam disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia, ktorá mala plánovane zasadnutie dňa 28.10.2020 sa nebude konať. O novom termíne zasadnutia DK budú disciplinárne stíhané osoby upovedomené písomne novým predvolaním.

 

V prípade nejasností treba kontaktovať predsedu DK:

Jaroslav Nagy ml. 0904 466664

 

Ďakujeme za pochopenie.