Close

Stránky boli aktualizované 9.05.2024

„OPRAVA“ V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

„Aktuálne info“  Kancelária na Trenčianskej ulici bude v dňoch 23.5.2024 a 24.5.2024 zavretá z dôvodu čerpania dovolenky.

Aktuality

Bioremediácia odbahnenie Rohlíka

V posledných rokoch boli zistené v jarných mesiacoch na uvedenom revíri vysoké úhyny násady kapra, ktorých presná príčina nebola zistená ani po spolupráci s odborníkmi
v oblasti ichtyológie. Jednou zo spomínaných možných príčin úhynu násady kapra bolo uvádzané aj nadmerné zabahnenie dna revíru organickými zložkami, ktoré sa tu vytvorili počas rokov existencie štrkoviska ako produkt existujúcej rybnej obsádky ako aj rozkladajúcich sa zvyškov porastu trste obyčajnej z brehovej línie na dne štrkoviska.

 

Preto dňa 12.10.2023 bola aplikovaná 1. dávka bioremediácie na odbahnenie štrkoviska Rohlík. Viac o tejto technológii sa môžete dozvedieť na nasledovnom odkaze:

Zarybnenie Malého Dunaja

Dňa 12.10.2023 bo zarybnený Malý Dunaj

 

podustva severná 11cm 8333ks

jalec hlavatý 8cm 3572ks

 

z fondu ichtyológa

 

Pozvánka na projekt Vráťme ryby do vody

Dobrý deň,

v prvom rade by som Vám chcel poďakovať za podporu a rady ohľadom realizácie projektu. Zároveň by som Vás chcel pozvať zúčastniť sa daného podujatia, ktoré sa uskutoční:

 

7.10.2023 o 10:00

 

a bude prebiehať s týmto programom:

 

10:00 zarybnenie Prístavisko Vrakuňa (pri kruháči)

11:00 čistenie brehov Malého Dunaja Prístavisko Vrakuňa (pri kruháči)

17:00 osadenie informačnej tabule Detské ihrisko (Lesopark Vrakuňa)

 

Ďakujem Vám ešte raz a teším sa na osobné stretnutie.

Prajem Vám pekný deň,

Simon Brunovský
Rybársky klub KRAKEN
0910 632 902

 

!!!Čistenie brehov Malého Dunaja sa bude považovať za oficiálnu brigádu SRZ BA2!!!

Vráťme ryby do vody Malý Dunaj

Zámerom projektu je zachrániť pôvodnú osádku rýb v rieke Malý Dunaj, kde po ekologickej havárii v roku 2022 umrelo takmer 13 000 kg pôvodných druhov rýb. Vysadením rýb vieme zachrániť a pomôcť s reprodukciou najviac usmrtených rýb s pomocou Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je súčinný v našom projekte. Všetky zúčastnené strany, organizátori a dobrovoľníci pracujú na projekte bez nároku na odmeny, a preto je 100 % financií určených výhradne na materiálnu podporu. Ryby, ktoré budú vysadené, pomôžu zachrániť ekosystém Malého Dunaja, aby aj naše deti mohli vidieť ryby vo svojom prirodzenom prostredí.

Jarné zarybnenie

Dňa 15.4.2023 bude na rybárskych revíroch Dunajek, Ivanka pri Dunaji, Štrkovec a Rohlík uskutočnené
jarné zarybnenie kaprom. Z uvedeného dôvodu bude na uvedených revíroch všeobecný zákaz lovu rýb
v nasledovných termínoch:

 

Štrkovisko Dunajek a štrkovisko Ivanka pri Dunaji:

od 15.4. do 7.5.2023, lov rýb povolený od 8.5.2023

 

Štrkovisko Rohlík a štrkovisko Štrkovec:

od 15.4. do 30.4.2023, lov rýb povolený od 1.5.2023

Západoslovenská liga mládeže

ZÁPADOSLOVENSKÁ LIGA MLÁDEŽE v LRU PLÁVANÁ 2023
2. ročník
1. kolo sa uskutoční 7.5.2023 v Šuranoch