Close

Stránky boli aktualizované 21.9.2021

Aktuality

Oznam zrušenie detského preteku

Na základe nariadení vlády SR  v súvislosti s pretrvávajúcimi pandemickými opatreniami  sa ruší konanie rybárskych pretekov pre deti „Belica“ na Štrkovci, ktorý sa mal konať 5.6.2021.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II

Oznam zarybnenie

Ivanka Šutrovka a Dunajek zarybnené, všeobecný zákaz lovu do 14.5.2021.

 

Lov povolený od 15.5.2021.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II

Oznam uznesenie vlády

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID19 – 30.04.2020

Oznam rušenie pretekov, zarybnenie

Na základe nariadení vlády SR  v súvislosti s pretrvávajúcimi pandemickými opatreniami  sa ruší konanie rybárskych pretekov pre deti a dospelých plánovaných na máj 2021 na všetkých revíroch MsO SRZ Bratislava II. (Zelená voda 1, Zlaté piesky, Rohlík, Ivanka pri Dunaji, Štrkovec).

 

Dňa 1.5.2021 v sobotu bude zarybnený Štrkovec 500kg kapor K3 a Rohlík 500kg kapor K3 cca po 8:00 hod. Lov kapra na týchto lokalitách nebude obmedzený.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II

Zarybnenie jeseterom Malý Dunaj č.6

Občianske združenie THINK GREEN SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečilo násadu jesetera malého, ktorú za účasti zástupcu našej organizácie vypustilo do rybárskeho revíru Malý Dunaj č.6. (viď foto).

 

Za zabezpečenie násady a jej vypustenie do našou organizáciou obhospodarovaného revíru ďakujeme!

 

Zarybnenie prebehlo 16.4.2021, celkový počet jesetera bol 230ks.

Oznam predaj lístkov na preteky

Predaj lístkov na rybárske preteky na našich revíroch v r. 2021 je zrušený.

 

Rybárske preteky zatiaľ nerušíme, ale všetko bude závisieť od pandemickej situácie a aktuálnych uvoľnení, ktoré dopredu nevieme predpokladať.

 

O zmene rozhodnutia budeme informovať.

Výbor MsO SRZ Bratislava II.