Close

„OPRAVA“ V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Aktuality

Vráťme ryby do vody Malý Dunaj

Zámerom projektu je zachrániť pôvodnú osádku rýb v rieke Malý Dunaj, kde po ekologickej havárii v roku 2022 umrelo takmer 13 000 kg pôvodných druhov rýb. Vysadením rýb vieme zachrániť a pomôcť s reprodukciou najviac usmrtených rýb s pomocou Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je súčinný v našom projekte. Všetky zúčastnené strany, organizátori a dobrovoľníci pracujú na projekte bez nároku na odmeny, a preto je 100 % financií určených výhradne na materiálnu podporu. Ryby, ktoré budú vysadené, pomôžu zachrániť ekosystém Malého Dunaja, aby aj naše deti mohli vidieť ryby vo svojom prirodzenom prostredí.

Jarné zarybnenie

Dňa 15.4.2023 bude na rybárskych revíroch Dunajek, Ivanka pri Dunaji, Štrkovec a Rohlík uskutočnené
jarné zarybnenie kaprom. Z uvedeného dôvodu bude na uvedených revíroch všeobecný zákaz lovu rýb
v nasledovných termínoch:

 

Štrkovisko Dunajek a štrkovisko Ivanka pri Dunaji:

od 15.4. do 7.5.2023, lov rýb povolený od 8.5.2023

 

Štrkovisko Rohlík a štrkovisko Štrkovec:

od 15.4. do 30.4.2023, lov rýb povolený od 1.5.2023

Západoslovenská liga mládeže

ZÁPADOSLOVENSKÁ LIGA MLÁDEŽE v LRU PLÁVANÁ 2023
2. ročník
1. kolo sa uskutoční 7.5.2023 v Šuranoch

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny kancelárie na Trenčianskej ulici platia od 16.1 2023 do 31.5.2023 a sú uvedené v tabuľke.

Vstup cez hlavný vchod spredu, zazvoniť na zvonček a do suterénu (nie zozadu).

Ešte malý „ťahák“ pre rybárov

od 16. 1. do 31. 5. 2023

  • Pondelok 9,00 – 17,00
  • Utorok 9,00 – 15,00
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok 9,00 – 15,00
  • Piatok – nestránkový deň

Zarybnenie šťukou

Z dôvodu zarybnenia šťukou bude v dňoch

28.2. až 14.3.2023

všeobecný zákaz lovu na nasledujúcich rybárskych revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Bratislava II.:

 

1-0070-1-1 Dunaj č.3 OR Biskupické

1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek

1-0920-1-1 Štrkovisko Ivánka pri Dunaji

1-1080-1-1 Štrkovisko Štrkovec

1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda 1

1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky

Pozor zmena !!! odovzdávanie ÚL

Členovia BAII. môžu odovzdávať povolenia na rybolov za rok 2022 od 1.11.2022.

Zakúpiť si povolenie na rybolov po odovzdaní ÚL za rok 2022, na rok 2023 bude možné od 19.12.2022 a to aj 6.1. sviatok, 7.1 a 14.1.2023 sobota od 9,00 – 15,00 hod.

 

!!! ČLENOVIA POZOR !!!

 

V prípade neodovzdania ÚL, (povolenia na rybolov) do

15 .1.2023, podľa Zákona o rybárstve č.216/2018Z.z. a vyhlášky č.381/2018, nebude členovi vydané povolenie na rok 2023.

 

Povolenia sa môžu posielať aj poštou do 15.1. 2023 na adresu:

 

Slovenský rybársky zväz
Trenčianska 30
82109 Bratislava

 

Pokiaľ chcete aj naďalej zostať členom našej organizácie, členskú známku musíte zaplatiť do 31.3.2023, inak stratíte členstvo v našej MsO SRZ BAII. Obnoviť členstvo si môže podaním žiadosti a úhrady zápisného vo výške 50,-€.

Informácie k parkovaniu v okolí Trenčianskej ulice:

Od 6,00 do 14,00 v pracovných dňoch je parkovanie bezplatné, po 14,00 1,50€ za hodinu parkovania. Víkend bezplatné parkovanie. Členovia s trvalým pobytom v Bratislave, si môžu požiadať o bonusovú kartu, ktorá umožní parkovanie v regulovaných zónach na dve hodiny denne za 10€ poplatok na rok, bližšie info na stránke : paas.sk