Close

Stránky boli aktualizované 05.02.2024

„OPRAVA“ V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Aktuality

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny na Trenčianskej ulici platia od

16.01. 2024 do 31.05.2024

a sú uvedené v tabuľke. 

 

Informácie k brigádam odpracovaných v inej organizácii

 

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava II., že odpracovanie brigády na základe predloženej fotodokumentácie nebude uznané. Ak člen odpracuje brigádu v inej organizácii, je potrebné vypýtať si potvrdenie od organizátora a predložiť ho pri obstarávaní si dokladov na nasledujúci rok.

 

Nových členov prijímame od 16.1.2024

od 16.01.2024 do 31. 05. 2024

  • Pondelok 9.00 – 17.00
  • Utorok – 9.00 – 15.00
  • Streda – 9.00 – 17.00
  • Štvrtok – 9.00 – 15.00
  • Piatok – nestránkový deň

Pozvánka na riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky / ktoré sa konajú:

 

1. ObO Podunajské Biskupice, 31.1.2024 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28., Bratislava

2. ObO Trnávka, 9.2.2024 o 18:00 hod., ZŠ Vrútocká 58, Šk. jedáleň, vchod Vietnamská ul., Bratislava
3. ObO Prievoz, 16.2.2024 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
4. ObO Ivanka pri Dunaji, 23.2.2024 o 18:30 hod., Denný penzión, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny na Trenčianskej ulici platia od

 

02.01. 2024 do 15.01.2024

 

a sú uvedené v tabuľke. Je možné odovzdať úlovkový lístok za rok 2023 a zakúpiť si povolenie na rok 2024.

 

Kancelária bude otvorená aj dve soboty :

6.01. a 13.01. 2024 od 9:00 do 15:00

 

Nových členov prijímame od 16.1.2024

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023

od 02.01.2024 do 15. 01. 2024

  • Pondelok 9.00 – 17.00
  • Utorok – 9.00 – 17.00
  • Streda – 9.00 – 17.00
  • Štvrtok – 9.00 – 17.00
  • Piatok – 9.00 – 17.00

Oznam jesenné zarybnenie kaprom 2023

Jesenné zarybnenie násadou kapra rybničného v roku 2023 bude uskutočnené nasledovných termínoch:

 

19.10.2023

1-1170-1-1 Štrkovisko Zelená voda 2

21.10.2023

1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda 1

1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky

1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek

1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji

1-1080-1-1 Štrkovisko Štrkovec

1-0070-1-1 Dunaj č.3 OR Biskupické

Z uvedeného dôvodu bude vyhlásený všeobecný zákaz lovu na zarybnených revíroch v nasledovnom období:

 

Štrkovisko Zelená voda 2 – 19.10.-3.11.2023

Ostatné zarybnené revíry – 21.10.-3.11.2023

 

Loviť ryby bude možné od 4.11.2023 (sobota).

Bioremediácia odbahnenie Rohlíka

V posledných rokoch boli zistené v jarných mesiacoch na uvedenom revíri vysoké úhyny násady kapra, ktorých presná príčina nebola zistená ani po spolupráci s odborníkmi
v oblasti ichtyológie. Jednou zo spomínaných možných príčin úhynu násady kapra bolo uvádzané aj nadmerné zabahnenie dna revíru organickými zložkami, ktoré sa tu vytvorili počas rokov existencie štrkoviska ako produkt existujúcej rybnej obsádky ako aj rozkladajúcich sa zvyškov porastu trste obyčajnej z brehovej línie na dne štrkoviska.

 

Preto dňa 12.10.2023 bola aplikovaná 1. dávka bioremediácie na odbahnenie štrkoviska Rohlík. Viac o tejto technológii sa môžete dozvedieť na nasledovnom odkaze:

Zarybnenie Malého Dunaja

Dňa 12.10.2023 bo zarybnený Malý Dunaj

 

podustva severná 11cm 8333ks

jalec hlavatý 8cm 3572ks

 

z fondu ichtyológa