Close

„OPRAVA“ Brigáda na Zlatých pieskoch sa koná 22.4.2023 a nie, ako bolo uvedené v tlačovej forme Informáciách pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2023 21.4.2023

Aktuality

Oznam o konaní Mestskej konferencie 2023

Mestský výbor Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II. oznamuje konanie riadnej Mestskej konferencie, ktorá sa uskutoční vo štvrtok

 

30. marca 2023 o 17,00 hod.

 

v zasadačke MsO SRZ Bratislava II., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava

Zarybnenie šťukou

Z dôvodu zarybnenia šťukou bude v dňoch

28.2. až 14.3.2023

všeobecný zákaz lovu na nasledujúcich rybárskych revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Bratislava II.:

 

1-0070-1-1 Dunaj č.3 OR Biskupické

1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek

1-0920-1-1 Štrkovisko Ivánka pri Dunaji

1-1080-1-1 Štrkovisko Štrkovec

1-1160-1-1 Štrkovisko Zelená voda 1

1-1180-1-1 Štrkovisko Zlaté piesky

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny kancelárie na Trenčianskej ulici platia od 16.1 2023 do 31.5.2023 a sú uvedené v tabuľke.

Vstup cez hlavný vchod spredu, zazvoniť na zvonček a do suterénu (nie zozadu).

Ešte malý „ťahák“ pre rybárov

od 16. 1. do 31. 5. 2023

  • Pondelok 9,00 – 17,00
  • Utorok 9,00 – 15,00
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok 9,00 – 15,00
  • Piatok – nestránkový deň

Pozvánky na členské schôdze

Pozvánka na riadne členské schôdze Obvodných organizácií MsO SRZ Bratislava II ktoré sa konajú:

 

MO Prievoz, 25.1.2023 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28., Bratislava

MO Podunajské Biskupice, 25.1.2023 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO Ivanka pri Dunaji, 3.2.2023  o 18:30 hod., Denný penzión Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

MO SRZ Trnávka, 10.2.2023 o 18:00., ZŠ Vrútocká 58, šk. jedáleň, vchod Vietnamská ul. Bratislava

Program rokovania:

 

– zahájenie

– voľba komisií mandátovej a návrhovej

– kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze

– správa o činnosti za r. 2022

– plán práce na r. 2023

– diskusia

– správa mandátovej komisie

– návrh uznesenia

– záver

Pozor zmena !!! odovzdávanie ÚL

Členovia BAII. môžu odovzdávať povolenia na rybolov za rok 2022 od 1.11.2022.

Zakúpiť si povolenie na rybolov po odovzdaní ÚL za rok 2022, na rok 2023 bude možné od 19.12.2022 a to aj 6.1. sviatok, 7.1 a 14.1.2023 sobota od 9,00 – 15,00 hod.

 

!!! ČLENOVIA POZOR !!!

 

V prípade neodovzdania ÚL, (povolenia na rybolov) do

15 .1.2023, podľa Zákona o rybárstve č.216/2018Z.z. a vyhlášky č.381/2018, nebude členovi vydané povolenie na rok 2023.

 

Povolenia sa môžu posielať aj poštou do 15.1. 2023 na adresu:

 

Slovenský rybársky zväz
Trenčianska 30
82109 Bratislava

 

Pokiaľ chcete aj naďalej zostať členom našej organizácie, členskú známku musíte zaplatiť do 31.3.2023, inak stratíte členstvo v našej MsO SRZ BAII. Obnoviť členstvo si môže podaním žiadosti a úhrady zápisného vo výške 50,-€.

Informácie k parkovaniu v okolí Trenčianskej ulice:

Od 6,00 do 14,00 v pracovných dňoch je parkovanie bezplatné, po 14,00 1,50€ za hodinu parkovania. Víkend bezplatné parkovanie. Členovia s trvalým pobytom v Bratislave, si môžu požiadať o bonusovú kartu, ktorá umožní parkovanie v regulovaných zónach na dve hodiny denne za 10€ poplatok na rok, bližšie info na stránke : paas.sk 

Zarybnenie mrena, zubáč

Dňa 2.11 2022 bolo uskutočnené zväzové zarybnenie zubáčom Zu1 – 5000 ks Zlaté piesky

Dňa 27.10.2022 bolo uskutočnené zväzové zarybnenie mrenou 6000 ks na revíri Malý Dunaj č.6.