Close

Stránky boli aktualizované 26.1.2022

Aktuality

Podmienky konania RČSCh Ivanka pri Dunaji

Konanie Riadnej členskej schôdze SRZ ObO Ivanka pri Dunaji, ktorá sa koná 28. januára 2022 o 18:30 hodine  sa uskutoční za dodržania týchto podmienok:

Pozvánky na členské schôdze

Pozvánka

 

na riadnu členskú schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Trnávka, ktorá sa koná

 

11. februára o 18:00 hodine

 

v ZŠ Vrútocká 58, Bratislava, Šk jedáleň, vchod Vietnamská

Pozvánka

 

riadnu členskú schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Podunajské Biskupice, ktorá sa koná

 

14. februára o 18:00 hodine

 

v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Program obidvoch rokovaní:
1. Zahájenie
2. Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej
3. Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze
4. Správa o činnosti za r. 2021
5. Plán práce na r. 2022
6. Diskusia
7. Správa mandátovej komisie
8. Voľba členov výboru a delegátov na MK
9. Správa volebnej komisie
10. Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).
Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konananím.

Predaj povolení na rybolov

Povolenia na rok 2022 vydávame opäť z dvora.

 

Aktuálne stránkové hodiny:

od 17. 1. do 30. 5. 2022

  • Pondelok 9,00 – 17,000
  • Utorok – 9,00 – 15,00
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok – 9,00 – 15,00
  • Piatok – nestránkový deň

od 1. 6. do 31. 12. 2022

  • Pondelok 9,00 – 17,000
  • Utorok – nestránkový deň
  • Streda 9,00 – 17,00
  • Štvrtok – nestránkový deň
  • Piatok – nestránkový deň

Noví členovia dospelí aj deti, kto má možnosť priniesť vvtlačené a vypísané prihlášky a súhlas so spracovaním údajov a foto cca 3 x 3,5 cm. Prihlášky a súhlasy sú v sekcii Dokumenty.

 

Test nový členovia dostanú a vyplnia pri okienku.

 

Foto  môže byť aj vytlačené z PC čiernobiele na kancelárskom papieri.

Pozvánka na členskú schôdzu

Obvodnej organizácia SRZ Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná

 

28. januára 2022 o 18:30 hodine

 

V Dennom penzióne, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Program rokovania:

– Zahájenie

– Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej

– Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze ObO Ivanka p.Dunaji

– Správa o činnosti za r. 2021

– Plán práce na r. 2022

– Diskusia

– Správa mandátovej komisie

– Voľba členov výboru a delegátov na MK

– Správa volebnej komisie

– Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).

Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konaním.

.

Zarybnenie jeseterom Malý Dunaj č.6

Občianske združenie THINK GREEN SLOVAKIA v rámci svojej činnosti zabezpečilo násadu jesetera malého, ktorú za účasti zástupcu našej organizácie vypustilo do rybárskeho revíru Malý Dunaj č.6. (viď foto).

 

Za zabezpečenie násady a jej vypustenie do našou organizáciou obhospodarovaného revíru ďakujeme!

 

Zarybnenie prebehlo 16.4.2021, celkový počet jesetera bol 230ks.