Close

Stránky boli aktualizované 4.6.2024

„OPRAVA“ V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5.

Aktuality

Pozor zmena !!! parkovanie na Trenčianskej

Informácie k parkovaniu v okolí Trenčianskej ulice:

 

Od 8,00 do 24,00 v pracovných dňoch je parkovanie 1,50€ za hodinu. Víkend je bezplatné parkovanie. Členovia s trvalým pobytom v Bratislave, si môžu požiadať o bonusovú kartu, ktorá umožní parkovanie v regulovaných zónach na dve hodiny denne za 10€ poplatok na rok, bližšie info na stránke : paas.sk 

Oznam jarné zarybnenie kaprom 2024

Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného bude uskutočnené 17.4.2024 na nasledovných revíroch:

 

– 1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek

– 1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji

 

Z uvedeného dôvodu bude vyhlásený všeobecný zákaz lovu na zarybnených revíroch v nasledovnom období:

 

17.4.-1.5.2024 – 1-0890-1-1 Štrkovisko Dunajek

Loviť ryby bude možné od 2.5.2024 (štvrtok).

 

17.4.-8.5.2024 – 1-0920-1-1 Štrkovisko Ivanka pri Dunaji

Loviť ryby bude možné od 9.5.2024 (štvrtok).

Oznam o konaní MK 2024

Mestský výbor Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II. oznamuje, že riadna Mestská konferencia sa uskutoční vo

 

štvrtok 21. marca 2024 o 17,00 hod.

 

v zasadačke MsO SRZ Bratislava II., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava

 

Zúčastnia sa pozvaní delegáti zvolení na riadnych členských schôdzach odbočiek MsO SRZ Bratislava II. !

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny na Trenčianskej ulici platia od

16.01. 2024 do 31.05.2024

a sú uvedené v tabuľke.

 

DOVOLENKA  7.3.2024 a 8.3.2024

 

Informácie k brigádam odpracovaných v inej organizácii

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava II., že odpracovanie brigády na základe predloženej fotodokumentácie nebude uznané. Ak člen odpracuje brigádu v inej organizácii, je potrebné vypýtať si potvrdenie od organizátora a predložiť ho pri obstarávaní si dokladov na nasledujúci rok.

Nových členov prijímame od 16.1.2024

od 16.01.2024 do 31. 05. 2024

  • Pondelok 9.00 – 17.00
  • Utorok – 9.00 – 15.00
  • Streda – 9.00 – 17.00
  • Štvrtok – 9.00 – 15.00
  • Piatok – nestránkový deň

Pozvánka na riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky / ktoré sa konajú:

 

1. ObO Podunajské Biskupice, 31.1.2024 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28., Bratislava

2. ObO Trnávka, 9.2.2024 o 18:00 hod., ZŠ Vrútocká 58, Šk. jedáleň, vchod Vietnamská ul., Bratislava
3. ObO Prievoz, 16.2.2024 o 18:00 hod., DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
4. ObO Ivanka pri Dunaji, 23.2.2024 o 18:30 hod., Denný penzión, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Informácie pre členov

Aktuálne stránkové hodiny na Trenčianskej ulici platia od

 

02.01. 2024 do 15.01.2024

 

a sú uvedené v tabuľke. Je možné odovzdať úlovkový lístok za rok 2023 a zakúpiť si povolenie na rok 2024.

 

Kancelária bude otvorená aj dve soboty :

6.01. a 13.01. 2024 od 9:00 do 15:00

 

Nových členov prijímame od 16.1.2024

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023

od 02.01.2024 do 15. 01. 2024

  • Pondelok 9.00 – 17.00
  • Utorok – 9.00 – 17.00
  • Streda – 9.00 – 17.00
  • Štvrtok – 9.00 – 17.00
  • Piatok – 9.00 – 17.00