Close

Stránky boli aktualizované 14.01.2021

Aktuality

Oznam zrušenie členskej schôdze

Zrušenie riadnej členskej schôdze MO SRZ Ivanka pri Dunaji 28.1.2021

 

Na základe uznesenia vlády SR č. 807 z 29.12.2020  schváleného uznesením NR SR č. 519

z 12.1.2021, ktorým sa predlžuje núdzový stav na území Slovenskej republiky o 40 dní,

 

ruší sa

 

konanie riadnej členskej schôdze 28.1.2021 v Ivanke pri Dunaji.

 

Náhradný termín bude stanovený po zrušení pandemických opatrení.

Sledujte našu webovú stránku.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Prehľad o úlovkoch termín odovzdávania predĺžený

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 bude akceptovať  odovzdávanie záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávanie záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávyných užívateľmi rybárskych revírov do konca januára 2021, t.j. pečiatka z pošty musí byť najneskôr z 31.01.2021.

 

Informácie budú aktualizované.

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Zmena predaj povoleniek

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 s platnosťou od 1.1.2021 pism. B. bod 3. je povolený predaj povoleniek a členských známok cez výdajné miesto na Trenčianskej ul. 30 (zadný vchod od mosta APOLLO).

 

Predaj povoleniek a členských známok je možný iba na základe objednávky zaslanej mailom na adresu msosrzba2@gmail.com

 

Na odpoveď nemusíte čakať, možete si prisť pre povolenie počas stránkových dní.

Stránkové dni do 15.01.2021: každý pracovný deň od 9:00 – 17:00 hod.

 

Objednávka musí obsahovať:

 

meno a priezvisko

dátum narodenia

adresa

druh povolenky (miestna, zväzová)

spôsob platby (hotovosť, karta), uprednostňujeme platbu kartou

 

Informácie budú aktualizované.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam stránkové hodiny, prehľad o úlovkoch

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 s platnosťou od 1.1.2021 do 24.1.2021 rušia sa stránkové hodiny organizácie.

 

Do 24.1.2021 nebude možné zakúpenie členskej známky ani povolenia na rybolov na rok 2021.

Nebudú prijímaní noví členovia, ani vybavované prestupy členov.

 

Riadne vyplnený prehľad o úlovkoch za r. 2020, ktorý je potrebné odovzdať do 15.1.2021, doporučujeme zaslať poštou na adresu MsO SRZ Bratislava II., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava. Upozorňujeme, že nevyplnený alebo chybne vyplnený prehľad nebude akceptovaný. Vyplniť je potrebné aj prehľad, v ktorom nie je zaznamenaný úlovok.

 

Informácie budú aktualizované.

 

Výbor MsO SRZ Bratislava II.

Oznam lockdown a úradne hodiny do 31.12.2020

Úradné hodiny do 31.12.2020

 

PONDELOK, STREDA od 9,00 – 17,00

UTOROK od 9,00 – 15,00

 

31.12.2020 Zatvorené

 

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Z uvedeného dôvodu odporúčame členom SRZ využiť možnosť vrátenia riadne vyplnených úlovkových lístkov za rok 2020 poštovou prepravou. Zároveň, pre členov SRZ, ktorý si chcú zakúpiť členskú známku a povolenku na rok 2021 do 29.12.2020 dávame na zváženie odložiť si ich zakúpenie na neskoršie obdobie.

Oznam výdaj povolení na rok 2021

Podľa aktuálnej informácii zo SRZ RADA v Žiline, predpokladaný výdaj povolení na rok 2021

 

sa uskutoční od pondelka 21.12.2020.

 

Ak by sa termín zmenil, budeme Vás na našej web stránke informovať.