Close

Stránky boli aktualizované 14.1.2022

Aktuality

Pozvánka na členskú schôdzu

Obvodnej organizácia SRZ Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa koná

 

28. januára 2022 o 18:30 hodine

 

V Dennom penzióne, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Program rokovania:

– Zahájenie

– Voľba komisií mandátovej, volebnej a návrhovej

– Kontrola plnenia uznesení z poslednej riadnej čl. schôdze ObO Ivanka p.Dunaji

– Správa o činnosti za r. 2021

– Plán práce na r. 2022

– Diskusia

– Správa mandátovej komisie

– Voľba členov výboru a delegátov na MK

– Správa volebnej komisie

– Záver

Upozornenie: Účasť bude organizovaná podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. Pri vstupe bude potrebné prekryť dýchacie cesty respirátorom, každý účastník pri prezencii podpíše čestné prehlásenie, že spĺňa aktuálne nariadenia (očkovanie, prekonanie…).

Zrušenie konania schôdze bude uverejnené na webovej stránke www.srzba2.sk najneskôr deň pred jej konaním.

.

Predaj a odovzdávanie povolení na rybolov

Povolenia na rok 2022 vydávame opäť z dvora.

 

Zároveň žiadame členov odovzdávať len riadne vyplnené úlovkove lístky podľa vzoru na strane ÚL č.33!!!

Uvádzať aj celkový počet návštev na danom revíri aj  keď nemáte žiadny privlastnený úlovok!!!

Riadne nevypísané úlovkove lístky Vám neprevezmeme!!!

 

Aktuálne stránkové hodiny:

od 13. 12. do 30. 12. 2021

 • Pondelok 9,00 – 17,00
 • Utorok 9,00 – 15,00
 • Streda 9,00 – 17,00
 • Štvrtok 9,00 – 15,00
 • Piatok – nestránkový deň

od 3. 1. do 15. 1. 2022

 • Pondelok 9,00 – 17,00
 • Utorok 9,00 – 17,00
 • Streda 9,00 – 17,00
 • Štvrtok 9,00 – 17,00
 • Piatok – 9,00 – 17,00

od 17. 1. do 30. 5. 2022

 • Pondelok 9,00 – 17,000
 • Utorok – 9,00 – 15,00
 • Streda 9,00 – 17,00
 • Štvrtok – 9,00 – 15,00
 • Piatok – nestránkový deň

Noví členovia dospelí aj deti, kto má možnosť priniesť vvtlačené a vypísané prihlášky a súhlas so spracovaním údajov a foto cca 3 x 3,5 cm. Prihlášky a súhlasy sú v sekcii Dokumenty.

 

Test nový členovia dostanú a vyplnia pri okienku.

 

Foto  môže byť aj vytlačené z PC čiernobiele na kancelárskom papieri.

Zarybnenie revírov kaprom MsO SRZ BA 2 jeseň 2021

Piatok 29.10.2021

 • Ivanka pri Dunaji ….8 200 kg
 • Dunajek….2 400kg
 • Zlaté piesky ….10 000 kg
 • Zelená voda 1 …. 8 200kg
 • Zelená voda 2 …. 800 kg

Sobota 30.10.2021

 • Zelená voda 2 ….4 000 kg
 • Rohlík….2 100 kg
 • Štrkovec ….2 100 kg
 • Biskupické rameno….800 kg

Koniec novembra 2021

 • Štrkovec….2 100 kg
 • Rohlík …. 800 kg

Po zarybnení NEBUDE platiť všeobecný zákaz lovu rýb

 

MsO SRZ BA 2

Oznam rozšírenie zoznamu revírov

V prílohe zverejňujeme informáciu o rozšírení zoznamu revírov na ktorých platí zákaz lovu a privlastňovania si rýb v súvislosti s mimoriadnou manipuláciou na VD Gabčíkovo. Na základe priebežného monitoringu situácie a aktuálnemu významnému poklesu hladiny (ktorý ešte bude pokračovať) je potrebné rozšíriť zoznam revírov so zákazom o revíry č.1-0130-1-1 Dunaj Rusovecko – Jarovecká sústava ramien a č.2-0560-1-1 Dunaj č.3 OR horná inundácia.

Oznam zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti

Zverejňujeme informáciu o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti v dotknutých rybárskych revíroch v termíne počas mimoriadnej manipulácie na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.  Podrobnejšie informácie sú v priloženom pdf súbore.

 

Ďakujeme.

MsO SRZ Bratislava II.

Oznam minoriadna udalosť

Vážení členovia MsO SRZ Bratislava II. a milovníci prírody.

 

V súvislosti s nevyhnutnou potrebou opravy poškodeného asfalto – betónového tesnenia návodnej strany prívodného kanála VD Gabčíkovo bude v dňoch 27.9.2021 – 30.9.2021 znížená hladina vody v prívodnom kanáli. Postupné znižovanie sa dotkne i revírov organizácii Bratislava IV. a Bratislava V.

Toto cestou Vás Mestská organizácia SRZ Bratislava II. prosí o poskytnutie súčinnosti pri záchrane živočíchov ktoré uviaznu na plytčinách a ich navrátenia do vody.

Veríme, že tak ako nám i Vám záleží na živote rybárskych revírov, kde je dôležité, pokiaľ to bude možné, aby sa korýtka, raky, ryby a iné vodné stavovce dostali v čo najväčšej miere späť do vody.

Koordinátori akcie u ktorých je možné sa prihlásiť a získať podrobnejšie informácie:

 

 1. Ing. Martin Farský tel.: +421 918 711 545
 2. Marek Horčička tel.: +421 948 760 735
 3.  

Evidovanú súčinnosť pri záchrane živočíchov je možné započítať aj ako brigádu členov SRZ.

 

Ďakujeme.

MsO SRZ Bratislava II.