Close
Kontakt
Tel:+421 2 534 149 22
Mob:+421 905 500213

Mestská organizácia SRZ Bratislava II

Trenčianska ul. č. 30, 821 09 Bratislava

Mailová adresa : msosrzba2@gmail.com

Web. stránky: www.srzba2.sk

IČO: 30843057

DIČ: 2020869158

Bankové spojenie - Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu - 11468725/0900

Úradné hodiny

od 3. 1. do 15. 1.

 • Pondelok 9,00 – 17,00
 • Utorok 9,00 – 17,00
 • Streda 9,00 – 17,00
 • Štvrtok 9,00 – 17,00
 • Piatok 9,00 – 17,00

od 16. 1. do 31. 5

 • Pondelok 9,00 – 17,00
 • Utorok 9,00 - 15,00
 • Streda 9,00 - 17,00
 • Štvrtok 9,00 - 15,00
 • Piatok - nestránkový deň

od 1. 6. do 31. 12.

 • Pondelok 9,00 - 17,000
 • Utorok - nestránkový deň
 • Streda 9,00 - 17,00
 • Štvrtok - nestránkový deň
 • Piatok - nestránkový deň

Mapa

Funkcionári MsO SRZ Bratislava II

Predsedníctvo:

 

–  predseda                 Tibor Dányi, Ing.
–  podpredseda          Igor Kvasnica, Ing.
–  tajomníčka              Nela Dekyská
–  hospodár                 Štefan Kupka, RNDr.                                                                   
–  účtovníčka              Jozefína Petrakovičová

 

Výbor:       

      

–  kultúra                                Jana Svítková
– vedúci rybárskej stráže:   Jaroslav Nagy

 

Predsedovia MO

 

–  P. Biskupice                   Ing. Igor Kvasnica, tel.: 0905 574 769
–  Prievoz a Štrkovec       Jaroslav Nagy, tel.: 0903 402 115 alebo 0910 535 333
–  Ivanka pri Dunaji          Helmut Mičudík tel.: 0903 246 141
–  Trnávka                          Dušan Zimčák tel.: 0905 209 014

Kontrolná komisia: 

– Dušan Kubíček,  Ing. predseda
– Dušan Kubíček ml., člen
– Vlasta Poláková, člen

Disciplinárna komisia:

– Jaroslav Nagy, predseda
– Stanislav Kušík, JUDr., člen
– Igor Dekyský, Ing., člen

Kontaktné adresy:

 • Úhyn rýb (podľa lokalizácie) – predseda príslušnej miestnej odbočky
 • Znečistenie vôd – hospodár  RNDr. Štefan Kupka – 0903 464 187

Iné zistenia – na sekretariát MsO SRZ BA II.

Úradné hodiny miestnych úradov

Miestny úrad Bratislava-Ružinov

 • Pondelok 7,30 – 12,00
 • Utorok 7,30 – 15,00
 • Streda 7,30 – 17,00
 • Štvrtok 7,30 – 15,00
 • Piatok 7,30 – 12,00

Mierová 21, 827 05 Bratislava

tel. +421 2 4828 41 11

Miestny úrad Vrakuňa

 • Pondelok 7,30 – 12,00...12,30 – 17,00
 • Utorok - nestránkový deň
 • Streda 7,30 – 12,00...12,30 – 17,00
 • Štvrtok - nestránkový deň
 • Piatok 7,30 – 12,00

Šíravská 7, 82107 Bratislava

tel. +421 2 4020 4811

Miestny úrad Podunajské Biskupice

 • Pondelok 8,00 – 11,30 12,30 – 17,00
 • Utorok - nestránkový deň
 • Streda 7,30 – 11,30 12,30 – 16,30
 • Štvrtok - nestránkový deň
 • Piatok 7,30 – 11,30

Žiacka ul. č.2, 821 06 Bratislava

tel. +421 2 4020 4811

Obecný úrad Ivanka pri Dunaji

 • Pondelok 9,00 – 12,00...13,00 – 18,00
 • Utorok - nestránkový deň
 • Streda 8,00 – 12,00...13,00 – 15,00
 • Štvrtok - nestránkový deň
 • Piatok 7,00 – 12,00

Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel. +421 2 4828 41 11

Obecný úrad Most pri Bratislave

 • Pondelok 8,00 – 12,00...13,00 – 17,00
 • Utorok - nestránkový deň
 • Streda 8,00 – 12,00...13,00 – 17,00
 • Štvrtok - nestránkový deň
 • Piatok 8,00 – 12,00

Bratislavská ul.96, 900 46 Most pri Bratislave

tel. +421 2 4595 1215