Close

Informácie pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2021

Druhy a ceny povolení

Prijímame platby platobnými kartami – VISA,VISA ELECTRON, Maestro, Mastercard..

Deti do 5 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....zdarma
 • Povolenie zväzové....10€
 •  

Deti od 6 do 14 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....14€
 • Povolenie zväzové....24€
 •  

Mládež od 15 do 17 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....17€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Dospelí nad 18 rokov

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Člen MsO BA2 nad 65 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

je členom je minimálne 5 rokov

Člen MsO BA2 nad 70 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....2€
 • Povolenie zväzové....40€

Jubilant-je členom min.10 rokov

ZŤP

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

Len s platným ZŤP preukazom

Osoby od 15 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 40€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • 100€
 •  

Zakúpenie zväzového kaprového a lipňového povolenia na rok 2021 je podmienené zakúpením miestneho povolenia.
V prípade, ak máte záujem prestúpiť do našej organizácie z inej organizácie, musíte mať výstupnú pečiatku z pôvodnej organizácie.

Poplatky

Poplatky

 • Neodpracovaná brigáda....20€
 • Neodovzdanie ÚL do 15.1....20€
 • Neuhradené členské do 31.3....30€
 • Prerušené členstvo na rok a viac.....30€

Kaprové hosťovačky

 • K týždenné člen pre BA....40€
 • K denné nečlen pre BA....20€
 • K týždenné nečlen pre BA....80€
 • K RADA denné člen....20€
 • K RADA denné nečlen....40€
 • K denné člen pre BA....10€
 • K- denné deti pre BA....2€
 • Celoročné hosť. povolenie pre člena z inej organizácie....100€

Predaj hosťovacích povolení:

 • Zlaté piesky  – predseda MO Trnávka, p. Zimčák mobil: 0905 209 014
 • Ivanka pri Dunaji – predseda MO Ivanka pri Dunaji p. Mičudík mobil: 0903 246 141
 • Zelená voda – p.Uriča mobil: 0903 182 860
 • Ostatné – Sekretariát MsO SRZ BA II., Trenčianska ul.

Povolenia na rybolov sa vydávajú do 15.októbra

Ročné, resp. trojročné rybárske lístky si zakúpite na MÚ v mieste bydliska. Deti do 15 rokov bezplatne,
/ musia ho však mať pri love /, dospelí – týždenný 1,50 €; mesačný 3,00 €; ročný 7,00 €  a 3-ročný  17,00 €.

 

Na vydanie členskej známky a povolenia na rybolov je nutné predložiť :

–       Nový člen – občiansky preukaz, 1x fotografiu cca 3×3,5cm, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Deti – rod. list / preukaz poistenca /fotografiu, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Člen SRZ – členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou !

–       Bez členskej legitimácie s nalepenou fotografiou, známku a povolenie NEVYDÁME!

–       potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)

–       preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia)

 

Tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty 

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať jednu brigádu v roku. Od brigády sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP-S. Ak odpracujete brigádu na revíroch inej organizácie SRZ, pýtajte si potvrdenie.

Začiatok o 8:00 h

 • Ivanka-Dunajek....27.03.2021
 • Ivanka - Štrkovka....10.04.2021
 • Ivanka – Dunajek....04.09.2021
 • Ivanka – Štrkovka....11.09.2021
 • Zlaté piesky....17.04.2021
 • Zlaté piesky....09.10.2021

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Začiatok o 8:00 h

 • Zelená voda....10.04.2021
 • Zelená voda....25.09.2021
 • Rohlík....20.03.2021
 • Rohlík....19.06.2021
 • Rohlík....16.10.2021
 • Malý Dunaj....11.09.2021

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky /

MO SRZ Podunajské Biskupice

 • Členská schôdza sa koná:
 • 15.02.2021 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Prievoz

 • Členská schôdza sa koná:
 • 15.02.2021 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Trnávka

 • Členská schôdza sa koná:
 • 12.02.2021 o 18:00
 • ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Šk jedáleň

MO SRZ Ivanka pri Dunaji

 • Členská schôdza sa koná:
 • 28.01.2021 o 18:30
 • Denný penzión Ivanka pri Dunaji

Preteky predaj lístkov od 1.4.2021 na sekretariáte SRZ (iba pre dospelých)

preteky dospelých

 • Ivanka p. Dunaji 16.05.2021
 • Zlaté piesky 08.05.2021

Lov na dve udice – štartovné 10,00 € / aj nečlenovia /

preteky detí

 • Ivanka p. Dunaji 15.05.2021
 • Rohlík 09.05.2021
 • Zelená voda1 01.05.2021
 • Štrkovec 16.05.2021
 • Štrkovec - BELICA 05.06.2021

lov na jednu udicu – štartovné 0,0 € / do 15 rokov / aj nečlenovia /

Celkové zarybnenie revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou SRZ Bratislava II. v roku 2020

Revír MsO srzBA2 Kapor K3 (kg) Pleskáč Pl_2 (ks) Úhor Monté (kg) Šťuka Šr (ks) Šťuka Š1 (kg) Šťuka Š 2-3 (kg) Zubáč Zu1 (ks) Biela r. mix (kg) Lieň L2-3 (kg) Sumec Su (kg)
Zlaté piesky
12 800
--
2
--
--
--
11 200
623
--
--
Štrkovec
2 900
150
0,5
--
--
--
2 000
--
150
--
Rohlík
2 100
100
0,5
--
--
80
--
--
--
--
Zelená voda 1
8 500
--
0,5
--
--
--
--
1 530
--
--
Zelená voda 2
4 500
--
0,5
--
--
180
--
890
150
--
Dunajek
2 500
--
0,5
--
200
--
--
1 020
--
--
Ivanka pri Dunaji
8 000
300
0,5
--
257,5
--
--
940
--
--
Biskupické rameno
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Malý Dunaj
3 250
400
--
7 000
--
--
--
--
--
580
Spolu
44 550
950
5
7 000
457,5
260
13 200
5 003
300
580

Spolu bolo do revírov obhospodarovaných MsO SRZ Bratislava II. v roku 2020 vysadených 52 105,5 kg  vyššie uvedených druhov rýb. Zároveň bolo vysadených aj 7 000 ks šťuky rýchlenej a 13 200 ks zubáča Zu1.