Close

Informácie pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2023

Druhy a ceny povolení

Prijímame platby platobnými kartami – VISA,VISA ELECTRON, Maestro, Mastercard..

Deti do 5 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....zdarma
 • Povolenie zväzové....10€
 •  

Deti od 6 do 14 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....14€
 • Povolenie zväzové....24€
 •  

Mládež od 15 do 17 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....17€
 • Povolenie miestne....46€
 • Povolenie zväzové....96€
 •  

Dospelí nad 18 rokov

 • Zápisné nový člen....50€
 • Členská známka....26€
 • Povolenie miestne....46€
 • Povolenie zväzové....96€
 •  

Člen MsO BA2 nad 65 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....26€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....83€

je členom je minimálne 5 rokov

Člen MsO BA2 nad 70 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....26€
 • Povolenie miestne....2€
 • Povolenie zväzové....52€

Jubilant-je členom min.10 rokov

ZŤP

 • Zápisné nový člen....50€
 • Členská známka....26€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....83€

Len s platným ZŤP preukazom

Deti do 14 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 10€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • ----
 •  

Osoby od 15 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 50€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • 120€
 •  

Zakúpenie zväzového kaprového a lipňového povolenia na rok 2023 je podmienené zakúpením miestneho povolenia.
V prípade, ak máte záujem prestúpiť do našej organizácie z inej organizácie, musíte mať výstupnú pečiatku z pôvodnej organizácie.

Za zakúpenie druhého miestneho povolenia po prečerpaní limitu 40ks rýb, zaplatíte 100,00€.

Poplatky a hosťovacie povolenia

 • Neodpracovaná brigáda …. 30€
 • Neuhradená členská známka….50€
 • Neodovzdanie ÚL do 15.1….nebude vydané povolenie

Kaprové hosťovačky členovia

 • K-Miestne týždenné deti....5€
 • K-Miestne denné dospelí....20€
 • K-Miestne týždenné dospelí....60€
 • K-Miestne ročné dospelí....100€
 • K-RADA denné dospelí....15€
 • K-RADA týždenné dospelí....40€
 • K-RADA týždenné deti....15€

Kaprové hosťovačky nečlenovia

 • K-Miestne týždenné deti....10€
 • K-Miestne denné dospelí....40€
 • K-Miestne týždenné dospelí....150€
 • K-RADA týždenné dospelí....150€
 • K-RADA týždenné deti...15€
 • K-RADA denné dospelí...40€

Predaj hosťovacích povolení:

 • Zlaté piesky  – predseda MO Trnávka, p. Zimčák mobil: 0905 209 014
 • Ivanka pri Dunaji – predseda MO Ivanka pri Dunaji p. Mičudík mobil: 0903 246 141
 • Zelená voda – p.Uriča mobil: 0903 182 860
 • Ostatné – Sekretariát MsO SRZ BA II., Trenčianska ul.

Povolenia na rybolov sa vydávajú do 15.októbra

Ročné, resp. trojročné rybárske lístky si zakúpite na MÚ v mieste bydliska. Deti do 15 rokov bezplatne,
/ musia ho však mať pri love /, dospelí – týždenný 1,50 €; mesačný 3,00 €; ročný 7,00 €  a 3-ročný  17,00 €.

 

Na vydanie členskej známky a povolenia na rybolov je nutné predložiť :

–       Nový člen – občiansky preukaz, 1x fotografiu cca 3×3,5cm, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Deti – rod. list / preukaz poistenca /fotografiu, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Člen SRZ – členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou !

–       Bez členskej legitimácie s nalepenou fotografiou, známku a povolenie NEVYDÁME!

–       potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)

–       preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia)

 

Tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty 

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať jednu brigádu v roku. Od brigády sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP-S. Ak odpracujete brigádu na revíroch inej organizácie SRZ, pýtajte si potvrdenie.

Začiatok o 8:00 h

 • Ivanka-Dunajek....18.3.2023
 • Ivanka - Štrkovka....25.03.2023
 • Ivanka – Dunajek....30.9.2023
 • Ivanka – Štrkovka....7.10.2023
 • Zlaté piesky....22.04.2023
 • Zlaté piesky....14.10.2023

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Začiatok o 8:00 h

 • Zelená voda 1,2....15.04.2023
 • Zelená voda 1,2....30.09.2023
 • Rohlík....25.03.2023
 • Rohlík....24.06.2023
 • Rohlík....14.10.2023

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky /

MO SRZ Podunajské Biskupice

 • Členská schôdza sa koná:
 • 25.01.2023 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Prievoz

 • Členská schôdza sa koná:
 • 25.01.2023 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Trnávka

 • Členská schôdza sa koná:
 • 10.02.2023 o 18:00
 • ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Šk jedáleň

MO SRZ Ivanka pri Dunaji

 • Členská schôdza sa koná:
 • 3.02.2023 o 18:30
 • Denný penzión Ivanka pri Dunaji

Preteky predaj lístkov od 3.4.2023 na sekretariáte SRZ (iba pre dospelých)

preteky dospelých

 • Ivanka p. Dunaji 07.05.2023

Lov na dve udice – štartovné 10,00 € / aj nečlenovia /

preteky detí

 • Ivanka p. Dunaji 6.05.2023
 • Rohlík 29.04.2023
 • Zelená voda1 13.05.2023
 • Štrkovec 30.04.2023
 • Štrkovec - BELICA 10.06.2023

lov na jednu udicu – štartovné 0,0 € / do 15 rokov / aj nečlenovia /

Celkové zarybnenie revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou SRZ Bratislava II. v roku 2022

Revír MsO srzBA2 Kapor (kg) Šťuka Š3 (kg) Zubáč Zu2 (kg) Zubáč Zu1 (ks) Mrena (ks)
Zlaté piesky
10 000
200
--
5 000
--
Štrkovec
4 000
100
--
--
--
Rohlík
2 000
--
20
--
--
Zelená voda 1
6 900
200
--
--
150
Zelená voda 2
4 100
--
--
--
--
Dunajek
2 050
200
--
--
--
Ivanka pri Dunaji
7 950
200
--
--
--
Biskupické rameno
400
100
--
--
--
Malý Dunaj
1 593,75
--
--
--
6 000
Spolu
38 993,75
1 000
20
5 000
6 000