Close

Informácie pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2022

Druhy a ceny povolení

Prijímame platby platobnými kartami – VISA,VISA ELECTRON, Maestro, Mastercard..

Deti do 5 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....zdarma
 • Povolenie zväzové....10€
 •  

Deti od 6 do 14 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....14€
 • Povolenie zväzové....24€
 •  

Mládež od 15 do 17 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....17€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Dospelí nad 18 rokov

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Člen MsO BA2 nad 65 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

je členom je minimálne 5 rokov

Člen MsO BA2 nad 70 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....2€
 • Povolenie zväzové....40€

Jubilant-je členom min.10 rokov

ZŤP

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

Len s platným ZŤP preukazom

Osoby od 15 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 40€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • 100€
 •  

Zakúpenie zväzového kaprového a lipňového povolenia na rok 2022 je podmienené zakúpením miestneho povolenia.
V prípade, ak máte záujem prestúpiť do našej organizácie z inej organizácie, musíte mať výstupnú pečiatku z pôvodnej organizácie.

Poplatky

Poplatky

 • Neodpracovaná brigáda....20€
 • Neodovzdanie ÚL do 15.1....20€
 • Neuhradené členské do 31.3....30€
 • Prerušené členstvo na rok a viac.....30€

Kaprové hosťovačky

 • K týždenné člen pre BA....40€
 • K denné nečlen pre BA....20€
 • K týždenné nečlen pre BA....80€
 • K RADA denné člen....20€
 • K RADA denné nečlen....40€
 • K denné člen pre BA....10€
 • K- denné deti pre BA....5€
 • Celoročné hosť. povolenie pre člena z inej organizácie....100€

Predaj hosťovacích povolení:

 • Zlaté piesky  – predseda MO Trnávka, p. Zimčák mobil: 0905 209 014
 • Ivanka pri Dunaji – predseda MO Ivanka pri Dunaji p. Mičudík mobil: 0903 246 141
 • Zelená voda – p.Uriča mobil: 0903 182 860
 • Ostatné – Sekretariát MsO SRZ BA II., Trenčianska ul.

Povolenia na rybolov sa vydávajú do 15.októbra

Ročné, resp. trojročné rybárske lístky si zakúpite na MÚ v mieste bydliska. Deti do 15 rokov bezplatne,
/ musia ho však mať pri love /, dospelí – týždenný 1,50 €; mesačný 3,00 €; ročný 7,00 €  a 3-ročný  17,00 €.

 

Na vydanie členskej známky a povolenia na rybolov je nutné predložiť :

–       Nový člen – občiansky preukaz, 1x fotografiu cca 3×3,5cm, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Deti – rod. list / preukaz poistenca /fotografiu, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Člen SRZ – členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou !

–       Bez členskej legitimácie s nalepenou fotografiou, známku a povolenie NEVYDÁME!

–       potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)

–       preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia)

 

Tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty 

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať jednu brigádu v roku. Od brigády sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP-S. Ak odpracujete brigádu na revíroch inej organizácie SRZ, pýtajte si potvrdenie.

Začiatok o 8:00 h

 • Ivanka-Dunajek....2.4.2022
 • Ivanka - Štrkovka....2.04.2022
 • Ivanka – Dunajek....1.10.2022
 • Ivanka – Štrkovka....8.10.2022
 • Zlaté piesky....23.04.2022
 • Zlaté piesky....08.10.2022

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Začiatok o 8:00 h

 • Zelená voda....9.04.2022
 • Zelená voda....24.09.2022
 • Rohlík....26.03.2022
 • Rohlík....25.06.2022
 • Rohlík....22.10.2022

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky /

MO SRZ Podunajské Biskupice

 • Členská schôdza sa koná:
 • 14.02.2022 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Prievoz

 • Členská schôdza sa koná:
 • 24.02.2022 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Trnávka

 • Členská schôdza sa koná:
 • 11.02.2022 o 18:00
 • ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Šk jedáleň

MO SRZ Ivanka pri Dunaji

 • Členská schôdza sa koná:
 • 28.01.2022 o 18:30
 • Denný penzión Ivanka pri Dunaji

Preteky predaj lístkov od 1.4.2021 na sekretariáte SRZ (iba pre dospelých)

preteky dospelých

 • Ivanka p. Dunaji 08.05.2022
 • Zlaté piesky ------------------------

Lov na dve udice – štartovné 10,00 € / aj nečlenovia /

preteky detí

 • Ivanka p. Dunaji 7.05.2022
 • Rohlík 30.04.2022
 • Zelená voda1 07.05.2022
 • Štrkovec 7.05.2022
 • Štrkovec - BELICA 04.06.2022

lov na jednu udicu – štartovné 0,0 € / do 15 rokov / aj nečlenovia /

Celkové zarybnenie revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou SRZ Bratislava II. v roku 2020

Revír MsO srzBA2 Kapor K3 (kg) Pleskáč Pl_2 (ks) Jeseter Je1 (ks) Šťuka Šr (ks) Šťuka Š1 (kg) Šťuka Š 2-3 (kg) Zubáč Zu1 (ks) Lieň L2-3 (kg) Biela r. mix (kg) Karasb Ka3+ (kg)
Zlaté piesky
13 500
193
--
--
--
398
5 900
--
2 900
--
Štrkovec
4 700
--
--
--
--
--
--
--
--
1 500
Rohlík
3 400
--
--
--
--
252
--
150
--
1 000
Zelená voda 1
8 740
--
--
--
150
288
--
--
1 650
--
Zelená voda 2
4 800
--
--
--
--
100
--
--
600
--
Dunajek
2 900
--
--
--
--
--
--
150
700
--
Ivanka pri Dunaji
8 700
--
--
--
--
--
--
--
1 400
--
Biskupické rameno
800
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Malý Dunaj
2 200
--
230
7 000
--
--
--
--
--
--
Spolu
49 740
193
230
7 000
150
1 038
5 900
300
7 250
2 500

Spolu bolo do revírov obhospodarovaných MsO SRZ Bratislava II. v roku 2021 vysadených 60 978 kg  vyššie uvedených druhov rýb. Zároveň bolo vysadených aj 7 000 ks šťuky rýchlenej, 230 ks jesetera JE1 a 5 900 ks zubáča Zu1.