Close

Informácie pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2024

Druhy a ceny povolení

Prijímame platby platobnými kartami – VISA,VISA ELECTRON, Maestro, Mastercard..

Deti do 5 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....zdarma
 • Povolenie zväzové....zdarma
 •  

Deti od 6 do 14 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....14€
 • Povolenie zväzové....29€
 •  

Mládež od 15 do 17 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....17€
 • Povolenie miestne....60€
 • Povolenie zväzové....135€
 •  

Dospelí nad 18 rokov

 • Zápisné nový člen....50€
 • Členská známka....32€
 • Povolenie miestne....60€
 • Povolenie zväzové....135€
 •  

Člen MsO BA2 nad 65 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....32€
 • Povolenie miestne....40€
 • Povolenie zväzové....115€

je členom je minimálne 5 rokov

Člen MsO BA2 nad 70 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....32€
 • Povolenie miestne....2€
 • Povolenie zväzové....77€

Jubilant-je členom min.10 rokov

ZŤP

 • Zápisné nový člen....50€
 • Členská známka....32€
 • Povolenie miestne....40€
 • Povolenie zväzové....115€

Len s platným ZŤP preukazom

Deti do 14 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 10€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • ----
 •  

Osoby od 15 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 70€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • 120€
 •  

Zakúpenie zväzového kaprového a lipňového povolenia na rok 2024 je podmienené zakúpením miestneho povolenia.
V prípade, ak máte záujem prestúpiť do našej organizácie z inej organizácie, musíte mať výstupnú pečiatku z pôvodnej organizácie.

Za zakúpenie druhého miestneho povolenia po prečerpaní limitu 40ks rýb, zaplatíte 100,00€.

Poplatky a hosťovacie povolenia

 • Neodpracovaná brigáda …. 30€
 • Neuhradená členská známka….50€
 • Neodovzdanie ÚL do 15.1….nebude vydané povolenie na rok 2024

Kaprové hosťovačky členovia

 • K-Miestne týždenné deti....5€
 • K-Miestne denné dospelí....20€
 • K-Miestne týždenné dospelí....60€
 • K-Miestne ročné dospelí....120€
 • K-RADA denné dospelí....15€
 • K-RADA týždenné dospelí....40€
 • K-RADA týždenné deti....15€

Kaprové hosťovačky nečlenovia

 • K-Miestne týždenné deti....10€
 • K-Miestne denné dospelí....40€
 • K-Miestne týždenné dospelí....150€
 • K-RADA týždenné dospelí....150€
 • K-RADA týždenné deti...15€
 • K-RADA denné dospelí...40€

Predaj hosťovacích povolení:

 • Zlaté piesky  – predseda MO Trnávka, p. Zimčák mobil: 0905 209 014
 • Ivanka pri Dunaji – predseda MO Ivanka pri Dunaji p. Mičudík mobil: 0903 246 141
 • Zelená voda – p.Uriča mobil: 0903 182 860
 • Ostatné – Sekretariát MsO SRZ BA II., Trenčianska ul.

Povolenia na rybolov sa vydávajú do 15.októbra

Ročné, resp. trojročné rybárske lístky si zakúpite na MÚ v mieste bydliska. Deti do 15 rokov bezplatne,
/ musia ho však mať pri love /, dospelí – týždenný 1,50 €; mesačný 3,00 €; ročný 7,00 €  a 3-ročný  17,00 €.

Na vydanie členskej známky a povolenia na rybolov je nutné predložiť :

–       Nový člen (občan SR a ČR) – občiansky preukaz, 1x fotografiu cca 3x4cm, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov, vytlačiť si ich môžete z našej web stránky v sekcii dokumenty, prípadne Vám ich dáme v kancelárii SRZ aj s testom ktorý vypracujete na mieste. Po schválení testu Vám povolenie vydáme na počkanie

–       Deti – rod. list / preukaz poistenca /fotografiu, vyplnenú prihlášku, súhlas so spr.osob.údajov

–       Člen SRZ – členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou !

–       Bez členskej legitimácie s nalepenou fotografiou, známku a povolenie NEVYDÁME!

–       preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia)

–       Cudzinci – v kancelárii SRZ odovzdajú vypísanú prihlášku a súhlas so spracovaním údajov a počkajú na predvolanie schvaľovacej komisii. Na daný termín sa zúčastnia hodinovej prednášky a následne spravia test. Po schválení testu sa môžu stať členmi našej organizácie. Priniesť OP, povolenie na pobyt, foto 3x4cm 

Nových členov prijímame po 15 januári

Tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty 

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať jednu brigádu v roku. Od brigády sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 63 rokov a invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP-S. Ak odpracujete brigádu na revíroch inej organizácie SRZ, pýtajte si potvrdenie.

Začiatok o 8:00 h

 • Ivanka-Dunajek....23.03.2024
 • Ivanka - Štrkovka....06.04.2024
 • Ivanka – Dunajek....28.09.2024
 • Ivanka – Štrkovka....05.10.2024
 • Zlaté piesky....20.04.2024

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Začiatok o 8:00 h

 • Zelená voda 1,2....20.04.2024
 • Zelená voda 1,2....28.09.2024
 • Malý Dunaj....25.05.2024
 • Rohlík....12.10.2024
 • Zlaté piesky....12.10.2024

Malý Dunaj - zraz Modrý most

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky /

MO SRZ Podunajské Biskupice

 • Členská schôdza sa koná:
 • 31.01.2024 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Prievoz

 • Členská schôdza sa koná:
 • 16.02.2024 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Trnávka

 • Členská schôdza sa koná:
 • 09.02.2024 o 18:00
 • ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Šk jedáleň

MO SRZ Ivanka pri Dunaji

 • Členská schôdza sa koná:
 • 23.02.2024 o 18:30
 • Denný penzión, Dlhá 26, Ivanka pri Dunaji

Preteky predaj lístkov od 02.04.2024 na sekretariáte SRZ (iba pre dospelých)

preteky dospelých

 • Ivanka p. Dunaji 05.05.2024

Lov na dve udice – štartovné 10,00 € / aj nečlenovia /

preteky detí

 • Ivanka p. Dunaji 04.05.2024 od 8:00-12:00h
 • Zelená voda1 01.05.2024 od 8:00-12:00h
 • Štrkovec 04.05.2024 od 9:00-12:00h
 • Štrkovec - BELICA 08.06.2024 od 9:00-12:00h

lov na jednu udicu – štartovné 0,0 € / do 15 rokov / aj nečlenovia /

Celkové zarybnenie revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou SRZ Bratislava II. v roku 2023

Revír MsO srzBA2 Kapor (kg) Šťuka Š2-3 (kg) Jeset.JE1 (ks) Zubáč Zu1 (ks) Mrena MR1 (ks) Biela ryba (kg) Podús. Pds1 (ks) Jalec JH1 (ks) Štuka Šr (ks)
Zlaté piesky
9 000
325
--
5 000
--
400
--
--
--
Štrkovec
3 000
175
--
--
--
400
--
--
--
Rohlík
100
--
--
--
--
--
--
--
--
Zelená voda 1
5 100
325
--
--
--
400
--
--
--
Zelená voda 2
4 500
--
--
--
--
--
--
--
--
Dunajek
1 600
100
--
--
--
--
--
--
--
Ivanka pri Dunaji
5 600
225
--
--
--
300
--
--
--
Biskupické rameno
500
50
--
--
--
--
--
--
--
Malý Dunaj
1 999
--
320
--
2 854
--
18 750
3 572
14 000
Spolu
31 399
1 200
320
5 000
2 854
1 500
18 750
3 572
14 000