Close

Informácie pre členov MsO SRZ Bratislava II. na rok 2020

Druhy a ceny povolení

Prijímame platby platobnými kartami – VISA,VISA ELECTRON, Maestro, Mastercard..

Deti do 5 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....zdarma
 • Povolenie zväzové....10€
 •  

Deti od 6 do 14 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....1€
 • Povolenie miestne....14€
 • Povolenie zväzové....24€
 •  

Mládež od 15 do 17 rokov

 • Zápisné nový člen....5€
 • Členská známka....17€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Dospelí nad 18 rokov

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....43€
 • Povolenie zväzové....83€
 •  

Člen MsO BA2 nad 65 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

je členom je minimálne 5 rokov

Člen MsO BA2 nad 70 rokov

 • Zápisné nový člen....-
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....2€
 • Povolenie zväzové....40€

Jubilant-je členom min.10 rokov

ZŤP

 • Zápisné nový člen....30€
 • Členská známka....23€
 • Povolenie miestne....33€
 • Povolenie zväzové....73€

Len s platným ZŤP preukazom

Osoby od 15 rokov

 • Povolenie lipňové zväzové
 • 40€
 • Povolenie pstruhové Dedinky
 • 100€
 •  

Zakúpenie zväzového kaprového a lipňového povolenia na rok 2020 je podmienené zakúpením miestneho povolenia.
V prípade, ak máte záujem prestúpiť do našej organizácie z inej organizácie, musíte mať výstupnú pečiatku z pôvodnej organizácie.

Pokuty a poplatky za kaprové hosťovacie povolenie MO na jeden revír

pokuty

 • Neodpracovaná brigáda....20€
 • Neodovzdanie ÚL do 15.1....20€
 • Neuhradené členské do 31.3....30€
 • Prerušené členstvo na rok a viac.....30€

Kaprové hosťovačky

 • K - denné pre BA....10€
 • K - týždenné pre BA....30€
 • K- denné deti pre BA....2€
 • K RADA denné....10€
 • K RADA týždenné....30€
 • K RADA denné nečlen....20€
 • K RADA týždenné nečlen....80€
 • Celoročné hosť. povolenie pre člena z inej organizácie....53€

Predaj hosťovacích povolení:

 • Zlaté piesky  – predseda MO Trnávka, p. Zimčák mobil: 0905 209 014
 • Ivanka pri Dunaji – predseda MO Ivanka pri Dunaji p. Mičudík mobil: 0903 246 141
 • Zelená voda – p.Uriča mobil: 0903 182 860
 • Ostatné – Sekretariát MsO SRZ BA II., Trenčianska ul.

Povolenia na rybolov sa vydávajú do 15.októbra

Ročné, resp. trojročné rybárske lístky si zakúpite na MÚ v mieste bydliska. Deti do 15 rokov bezplatne,
/ musia ho však mať pri love /, dospelí – týždenný 1,50 €; mesačný 3,00 €; ročný 7,00 €  a 3-ročný  17,00 €.

Na vydanie členskej známky a povolenia na rybolov je nutné predložiť :

–       Nový člen – občiansky preukaz, 1x fotografiu cca 3×3,5cm, deti – rod. list / preukaz poistenca /fotografiu

–       Rodný list,/preukaz poistenca, fotografia/

–       členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou !

–       Bez členskej legitimácie s nalepenou fotografiou, známku a povolenie NEVYDÁME!

–       potvrdenie o návšteve školy / študenti nad 18 rokov /

–       preukaz ZŤP-S / invalidní dôchodcovia /

Brigády

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať jednu brigádu v roku. Od brigády sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP-S. Ak odpracujete brigádu na revíroch inej organizácie SRZ, pýtajte si potvrdenie.

Začiatok o 8:00 h

 • Ivanka-Dunajek....18.04.2020
 • Ivanka - Štrkovka....25.04.2020
 • Ivanka – Dunajek....12.09.2020
 • Ivanka – Štrkovka....19.09.2020
 • Zlaté piesky....18.04.2020
 • Zlaté piesky....10.10.2020

Zlaté piesky - zraz pri lodenici

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Začiatok o 8:00 h

 • ZRUŠENÁ....Zelená voda....04.04.2020
 • Zelená voda....26.09.2020
 • ZRUŠENÁ....Rohlík....28.03.2020
 • Rohlík....27.06.2020
 • Zrušená...Rohlík....17.10.2020

Doporučujeme priniesť si so sebou pracovné rukavice

Riadne členské schôdze

Pozývame Vás na riadne členské schôdze , informácie o SRZ / Vaše návrhy, otázky /

MO SRZ Podunajské Biskupice

 • Členská schôdza sa koná:
 • 22.01.2020 o 17:30
 • DK VESNA, Biskupická 1, Bratislava

MO SRZ Prievoz

 • Členská schôdza sa koná:
 • 18.02.2020 o 18:00
 • DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

MO SRZ Trnávka

 • Členská schôdza sa koná:
 • 14.02.2020 o 18:00
 • ZŠ Vrútocká 58, Bratislava Šk jedáleň

MO SRZ Ivanka pri Dunaji

 • Členská schôdza sa koná:
 • 31.01.2020 o 18:30
 • Dom seniorov Ivanka pri Dunaji

Preteky predaj lístkov od 1.4.2020 na sekretariáte SRZ (iba pre dospelých)

preteky dospelých

 • Zrušené....Ivanka p. Dunaji 8.5.2020

Lov na dve udice – štartovné 10,00 € / aj nečlenovia /

preteky detí

 • Zrušené....Ivanka p. Dunaji 2.5.2020
 • Zrušené....Rohlík 2.5.2020
 • Zrušené....Zelená voda1 8.5.2020
 • Zrušené....Štrkovec 9.5.2020
 • Zrušené...Štrkovec 6.6.2020

lov na jednu udicu – štartovné 0,0 € / do 15 rokov / aj nečlenovia /

Celkové zarybnenie revírov obhospodarovaných Mestskou organizáciou SRZ Bratislava II. v roku 2019

Revír MsO srzBA2 Kapor K3 kg Kapor K4 kg Pleskáč Pl 2-3 ks Pleskáč Pl3 ks Šťuka ŠR ks Šťuka Š 2-3 kg Biela Ryba mix kg
Zlaté piesky
8 930 (1,2)
--
600
--
--
200
--
Štrkovec
1 400
4 000
--
250
--
450
--
Rohlík
1200
--
--
250
--
250
--
Zelená voda 1
6 150
--
300
--
--
350
550
Zelená voda 2
3 350
--
300
--
--
--
--
Dunajek
1 650
--
300
--
--
--
--
Ivanka pri Dunaji
5 450
--
300
--
--
--
--
Biskupické rameno
--
--
--
--
--
--
--
Malý Dunaj
--
--
--
--
4800
--
--
Spolu
28 130
4 000
1 800
500
4 800
1 150
550

Kapor K3 z toho:

(1) 3 200 kg zväzové zarybnenie z prostriedkov RADY SRZ Žilina

(2) 2 030 kg reklamácia úhyn

 

Spolu bolo do revírov obhospodarovaných MsO SRZ Bratislava II. v roku 2019 vysadených 36 130 kg  vyššie uvedených druhov rýb. Zároveň bolo vysadených aj 4 800 ks šťuky rýchlenej.