Close

Dokumenty

Prihláška za člena SRZ pre dieťa vo veku od 3 do 14 rokov

Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre dieťa

Súhlas so spracovaním osobných údajov – dospelí

Žiadosť o prestup člena

Žiadosť o prerušenie členstva