Close

Zmeny v poriadkoch na rok 2021

Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2021.

Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP.

Uvedený Dodatok č. 1 platí od 01.2.2021

 

Vypracoval: Marek Horčička
Vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírovSRZ – Rada, Žilina


Tel. č.: 041/507 36 26, 0948/760 735
E-mail: horcicka@srzrada.sk

Upravený Miestny rybársky poriadok pre držiteľov miestnych kaprových povolení

na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I.-V