Close

Zmeny v poriadkoch na rok 2020

Dodatok č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020.

Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP.

Uvedený Dodatok č. 1 platí od 25.3.2020 do 31.12.2020


Vypracoval: Marek Horčička
Vedúci Odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
SRZ – Rada, Žilina
Tel. č.: 041/507 36 26, 0948/760 735
E-mail: horcicka@srzrada.sk

Upravený Miestny rybársky poriadok pre držiteľov miestnych kaprových povolení

na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I.-V